Reglement

For at alle skal trives hos oss, har vi noen enkle kjøreregler for hvordan vi vil ha det. Her finner du litt fakta om sesongleie og noen ordensregler.

 • Sesongen er fra 1. mai til 1. september
 • Ønskes ikke plassen neste sesong skal eier ha beskjed, vognen flyttes og plassen ryddes innen 1. september. Dersom vognen ikke flyttes innen tidsfristen skal det betales halv sesongleie.
 • Fremleie er ikke tillatt
 • Spørsmål om salg av vogn på plassen skal avtales med eier i god tid før sesongslutt, og det betales en ekstra sesongleie (det kan være planlagte endringer på akkurat den plassen). Gamle vogner skal ikke selges på plassen.
 • Båtplass disponeres kun den tid eier av vognen har plassen, mot en vedlikeholdsavgift. Den kan ikke selges, byttes eller lånes bort uten samtykke fra campingens eier.
 • Leietaker skal rydde rundt og under vognen, holde orden på blomsterbed og gress (det er begrenset hvor tett en kan slå med gressklipper). Da blir det mindre mygg, maur, flått og klypedyr.
 • Leietaker kan ikke utvide uten tillatelse
 • Strømkabler og støpsler skal være godkjent for utendørsbruk, og kontrolleres årlig.
 • Det er ikke tillatt å lade el- og hybridbiler på strømstolpene.
 • Det skal være brannvarsler / gassvarsler / brannslukkingsutstyr lett tilgjengelig, ikke innelåst i gasskassen. Gasslanger skiftes hvert 3. år, ettersees hvert år, batterier ettersees hvert år. Se for øvrig egne brannforskrifter.
 • Husk at hund skal holdes i stramt bånd hele året. Plukk opp etter hunden. Den skal ikke være på lekeplass eller toaletter. Noen kan være redde, og småbarn putter sand og stein i munnen – da er det dumt at hunder tisser der.
 • Ikke kast stein i vannet. Heller ikke sigarettstumper, snus eller tyggis – det skal i søpla. Se ellers egen side om avfallshåndtering.
 • Dersom noe skal lånes; spør først, og sett det tilbake på plass.
 • Vogner og ting dere oppbevarer her, er deres ansvar både i sesongen og utenom sesongen. Båt, bil eller biltilhengere skal ikke lagres her.
 • Husk å oppgi oppdatert kontaktinformasjon (telefonnumre, adresser) til eier.
 • Kjør ikke fortere enn gangfart når dere kommer eller reiser.
 • Besøkende skal ikke kjøre inn på grasmark (gi beskjed til deres gjester). Det er gjesteparkering ved kiosken.
 • Ikke kjør unødig. Barn leker/krysser veien, bruk bena eller sykkel når du skal besøke naboene.
 • Bruk innestemme om kvelden (noen vil sove).
 • Spør eier om du lurer på noe – heller en gang for mye enn en gang for lite.
 • Toaletter/vann/strøm vil være stengt fra 1. oktober (avhengig av temperatur/vær) fram til 1. mai.

Har du noen spørsmål?