Campingplass på sørlandet

Historien om Bufjord Camping

Det er drevet camping på Helle i Bufjorden siden 1965. Før 1965 var det gårdsbruk og fiske her. Det har vært bosetting på Helle siden yngre jernalder, og det er kulturminner som tingplass/kirkesteiner og vikinggrav på plassen.

Det skulle egentlig bygges kirke på Helle, men historien forteller at det var uvennskap mellom indre og ytre Eide sogn. Det var skaffet virke til kirken, og den skulle påbegynnes ved daggry på en bestemt dato. Men samme natt ble materialene stjålet, og kirken påbegynt der som Eide kirke ligger i dag. Det ble også sagt at de underjordiske flyttet materialene fordi de ikke ville ha kirke på sin «boplass».

Gården har vært bebygd med seks innhus og smie, og hus på Hylleholmen. I forbindelse med fiske måtte andre fangstfolk betale landslodd for å ta i land fangsten sin på Helle. Man regner med at dette er en av de eldste boplassene i distriktet. Plassen ligger i le for både østavind og nordvestvind, og man tror at navnet Helle betyr «ilandstigningsplass».

Før 1965 flyttet bonden og familien til Bryggerhuset på gården og leide ut hovedhuset til sommergjester. Folk begynte å slå opp telt på plassen mellom hesjene når slåtten var ferdig, og skoleferien begynt etter sankthans. En sommersesong varte i 6 uker fra sankthans. Etter 1965 ble plassen registrert som camping, og etter hvert er det vanligere med vogner og bobiler enn telt.

I dag er det for det meste sesongleie på Helle, men også noen døgnturister som blir noen dager.