Bufjord Camping

Vi har to containere på campingplassen, en for restavfall og en for papp/papir.

  • Containeren er for betalende campinggjester, ikke for fastboende
  • Restavfall skal i containeren. Knyt posen og kast den inn. Forsøk å få den godt inn, ikke bare slipp den på innsiden – slik blir det plass til andres avfall også.
  • Gjør tingene som skal i containeren så små som mulig (brett sammen)
  • Papp og papir skal i grønn container (husk å brette sammen). Melkekartonger o.l. skal tømmes før de kastes.
  • Treverk, metall, hvitevarer, griller, stoler, elektriske artikler, batterier o.l. må fraktes for egen maskin til søppelplassen på Østerhus.

Har du noen spørsmål?